Legaliseren

WAAROM LEGALISEREN?

Binnen en buiten Nederland erkennen steeds meer mensen dat het wereldwijde cannabisverbod een historische vergissing is, die geen problemen heeft opgelost maar die juist heeft versterkt of zelfs gecreëerd.

Cannabis is een natuurlijk roesmiddel en een heilzaam medicijn dat wereldwijd door miljoenen mensen met plezier wordt gebruikt, zonder noemenswaardige schade voor zichzelf of anderen. Niet de plant is het probleem, maar het verbod.

Cannabis hoort niet in de strafwet thuis, net zo min als alcohol of tabak, middelen met aanzienlijk grotere gezondheidsrisico's. Legalisering maakt de weg vrij voor meer transparantie, kwaliteitscontrole en een veilige en duurzame bedrijfsvoering.

Zeker gelet op de internationale ontwikkelingen is de fors opgevoerde repressie rond cannabis in Nederland een zinloos achterhoedegevecht. De vele repressieve maatregelen van de voorbije tien jaar hebben louter negatieve effecten gehad: verharding en toename van geweld op de cannabismarkt, een sterk gegroeid illegaal circuit en verspilling van belastinggeld en capaciteit bij politie en justitie.

Gelegaliseerde -of tenminste gereguleerde- teelt is goed voor de volksgezondheid: controle op productieomstandigheden, pesticidengebruik etc. en betrouwbare samenstellingsinformatie.

Gelegaliseerde teelt is goed voor de veiligheid: criminelen worden buitenspel gezet bij aanlevering van coffeeshops, die volledig transparant kunnen gaan werken. Brandgevaarlijke omstandigheden bij de (thuis)teelt behoren tot het verleden als professionele telers transparant kunnen telen voor de coffeeshops en volwassen Nederlanders legaal kunnen kweken voor persoonlijk gebruik.

Gelegaliseerde teelt is goed voor de schatkist, vanwege inkomsten uit belastingen en eventuele accijns en forse besparing op de kosten voor bestrijding van de cannabisteelt.

VIER CITATEN

"Het gebrek aan zelftwijfel bij de VVD is het meest hardnekkig als het gaat om recht en justitie. Het verrast niet dat de partij sympathiek staat tegenover ondernemers. Iemand moet het doen. Maar dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de eigen wortels zodanig heeft laten verpieteren dat het een staatkundige en rechtsstatelijke risicofactor is geworden, dat went niet licht."

Marc Chavannes
NRC/Handelsblad, 13 maart 2015


"Teelt, handel en gebruik van wiet moet strafrechtelijk irrelevant worden. Dat is de enige oplossing."

Dries van Agt, voormalig justitieminister en minister president
NRC/Handelsblad, 6/7 december 2014 


"De hardnekkigheid van de minister van justitie om niet tot regulering over te gaan speelt criminelen in de kaart, betekent een aanslag op onze volksgezondheid en vormt een groot risico voor ons veiligheidssysteem."


Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven
Nieuwjaarstoespraak, 6 januari 2014


"In Heerlen rolden we vorig jaar 130 hennepkwekerijen op. In een stad als Heerlen: 130! En in tachtig procent van die zaken moet het proces-verbaal nog worden opgemaakt. Want daar komen we helemaal niet aan toe. Handhaven is hierin alleen maar symptoombestrijding. Het is dweilen met de kraan open."

Paul Depla, burgemeester van Heerlen 
Nieuwjaarstoespraak, 9 januari 2014


Meer citaten over drugs en prohibitie:
www.voc-nederland.org/citaten-over-drugs-en-prohibitie 

Achttien negatieve effecten van het cannabisverbod:
www.voc-nederland.org/18-negatieve-effecten-van-het-cannabisverbod